Nowość

Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej

Autor: Marek Rogoż
Wydawnistwo: GIG
Język książki: polski
Oprawa: twarda

Cena: 99,00 zł

do koszyka

Opis książki:
Książka jest pierwszą w Polsce pozycją zawierającą całość zagadnień z zakresu hydrogeologii górniczej i kopalnianej. Obejmuje ona zagadnienia związane z obsługą hydrogeologiczną czynnych kopalń, w tym rozpoznawanie warunków hydrogeologicznych na obszarach górniczych, prognozowanie dopływów wody do kopalń, rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń wodnych w kopalniach, ocenę jakości wód kopalnianych itp. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom ochrony środowiska na terenach górniczych. Omówiono problemy wpływu odwadniania kopalń na środowisko wodne, w tym problem zasolenia wód powierzchniowych i metody przeciwdziałania oraz powstawanie zalewisk na powierzchni terenu. Omówiono hydrogeologiczne skutki lokowania popiołów z zakładów energetycznych na wody kopalniane i pośrednio na wody powierzchniowe. Przeanalizowano problemy hydrogeologiczne związane z likwidacją kopalń i ochroną czynnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniem ze strony zbiorników wodnych powstających w zlikwidowanych zrobach kopalń. Książka zawiera również zalecenia dotyczące sposobu opracowywania dokumentacji hydrogeologicznych kopalń, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Celem zwiększenia komunikatywności książki i jej uprzystępnienia szerszemu gronu czytelników, część merytoryczną, dotyczącą hydrogeologii górniczej, poprzedzono omówieniem podstaw hydrogeologii ogólnej. W sposób syntetyczny przedstawiono własności hydrogeologiczne skał, własności fizyczne i chemiczne wód podziemnych, podstawowe informacje z zakresu hydrochemii i hydrodynamiki, metody określania parametrów hydrogeologicznych skał i górotworu, obliczania dopływów do ujęć wód podziemnych itp. Książka pomyślana została jako podręcznik hydrogeologii kopalnianej przeznaczony dla hydrogeologów, geologów i ewentualnie pracowników innych specjalności trudniących się problematyką obsługi hydrogeologicznej kopalń zarówno czynnych, jak i likwidowanych, a także zagadnieniami ochrony środowiska na terenach górniczych. Książka może być również pomocna dla studentów wydziałów geologicznych i górniczych wyższych uczelni.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej

Autor: Marek Rogoż
Język: polski
Oprawa: twarda