Prace naukowe GIG » wydawnictwa z 2011 roku

Rozkład naprężeń w rejonie połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi


Rozkład naprężeń w rejonie połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi

Sławomir Bock

Cena brutto: 59,00 zł

do koszyka

Oprawa: karton foliowany
Wydawnictwo: GIG
Data wydania: 2011
Język książki: polski

Opis książki:
Zgodnie z obowiązującą normą (PN-G-05016:1997) przy projektowaniu obudowy szybowej w rejonie połączeń z wyrobiskami poziomymi obciążenie obliczeniowe musi być zwiększone o 50%. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do obliczenia obciążenia obudowy szybowej współczynnika n1 = 1,5 dla odległości mniejszej niż dwie średnice szybu od stropu podszybia i jednej średnicy szybu poniżej spągu. Współczynnik ten powinien być wprowadzony niezależnie od warunków geologiczno-górniczych czy geometrii wlotu. Takie postępowanie w wielu przypadkach prowadzi do zaprojektowania obudowy o nieodpowiednich parametrach. Potwierdzają to częste uszkodzenia obudowy szybu na wysokości wlotów do podszybi lub w ich bliskiej odległości. W publikacji przedstawiono typowe sposoby połączeń szybów i wyrobisk poziomych i opracowane na tej podstawie modele numeryczne podszybi. Zaprezentowano wyniki obliczeń, na podstawie których oceniono rozkład naprężeń w rejonie połączeń szybu z wyrobiskami poziomymi z uwzględnieniem wpływu geometrii wlotu, właściwości geomechanicznych górotworu, a także ciśnienia (głębokości). Łącznie wykonano obliczenia dla 201 modeli numerycznych, a wyniki tych obliczeń pozwoliły na określenie zależności między szerokością wlotu do podszybia a zakresem jego oddziaływania na obudowę szybową i opracowanie nowego sposobu zróżnicowania wartości współczynnika n1 w zależności od odległości od wlotu do podszybia.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego

Autor: Andrzej Kowalski
Język: polski
Oprawa: twarda