Książki » wydawnictwa z 2018 roku

Optymalizacja procesu usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice


Optymalizacja procesu usuwania związków biogennych w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice

Janusz Karwot, Jan Bondaruk, Dariusz Zdebik

Cena brutto: 39,00 zł

do koszyka

Oprawa: karton foliowany
Wydawnictwo: GIG
Data wydania: 2018
Język książki: polski

Opis książki:
Monografia jest efektem współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Przedmiotem tej współpracy było opracowanie szerokiego programu działań prowadzących do optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków pracującej w technologii BIODENIPHO®. Zasadniczym elementem tego programu był projekt celowy (badawczy) pt. „Zwiększenie redukcji biogenów poprzez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Konieczność opracowania programu działań była podyktowana dostosowaniem układu technologicznego oczyszczalni do nowych wymogów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego poziomu redukcji substancji biogennych w ściekach oczyszczonych, z jednoczesnym utrzymaniem stałych wartości tych parametrów w różnych cyklach pracy. Przyjęte w Projekcie podejście wymagało przeprowadzenia złożonych prac analitycznych na etapie diagnozy stanu, opracowania koncepcji możliwych kierunków rozwiązań, modelowania pracy oczyszczalni w różnych warunkach ruchowych, przeprowadzenia doświadczeń i praktycznych testów w oczyszczalni, bez obniżenia skuteczności jej działania, czy spowodowania wzrostu jej negatywnego wpływu na środowisko.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej

Autor: Marek Rogoż
Język: polski
Oprawa: twarda