Książki » wydawnictwa z roku 2019

Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego


Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego

Eugeniusz Krause

Cena brutto: 64,00 zł

do koszyka

Oprawa: twarda
Wydawnictwo: GIG
Data wydania: 2019
Język książki: polski

Opis książki:
Monografia przedstawia istotne problemy związane z występowaniem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rosnące nasycenie metanem pokładów wraz z głębokością, przy jednoczesnej zmianie właściwości gazowych i zwiększającej się koncentracji wydobycia, są przyczyną wydzielania się większej ilości metanu do środowiska ścian. Taki stan rzeczy wymusił opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych i wyprzedzających decyzji przez kierownictwo kopalń, na etapie projektowania eksploatacji. Określenie zdolności wydobywczej ściany i wymaganego zakresu profilaktyki metanowej, wpływa na poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji i pośrednio na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa górniczego. Projektowanie eksploatacji w kolejnych latach powinno uwzględniać margines bezpieczeństwa, wynikający z rosnącego zagrożenia metanowego, szczególnie w warunkach podpoziomowego usytuowania rejonów eksploatacyjnych. Eksploatacji podpoziomowej towarzyszą inne zagrożenia wynikające z podpoziomowego usytuowania ścian w podsieciach wentylacyjnych, np. sprowadzanie na upad świeżego powietrza, co nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami decydującymi o stabilności i zdolności wentylacyjnej oraz wydłużanie się dróg ucieczkowych. Monografia nie jest podręcznikiem obejmującym całokształt problematyki zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Intencją autora było omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem się zagrożenia metanowego w okresie ostatnich 25 lat i wskazanie zasadności opracowanych nowych metod i narzędzi pozwalających na prowadzenie wyprzedzającej i bieżącej oceny zagrożenia metanowego. Tematyka badawcza, związana z kryteriami warunkującymi bezpieczeństwo pracy, charakteryzuje się utylitarnym charakterem i w większości jest ukierunkowana na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy załóg górniczych zatrudnionych pod ziemią. Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac badawczo-usługowych dla kopalń węgla kamiennego i w wyniku realizowanych projektów badawczych przez Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa, którym kierowałem przez 24 lata, wniosły wkład w rozwiązanie istotnych zagadnień związanych z problematyką rozpoznawania, prognozowania, kontroli, oceny i zwalczania zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego

Autor: Andrzej Kowalski
Język: polski
Oprawa: twarda